คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิ๊ก