นักศึกษา วจก. คว้า 2 เหรียญทอง “บาสเกตบอล” การแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31

 

     นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าแชมป์ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทีมชายและทีมหญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 31 “มิตรภาพเหนือชัยชนะ Friendship over victory” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ณ สนามกีฬา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา