ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการเสวนาเส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ2563

 

     ขอเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ฐปณีย์ เอียดศรีชัย ช่อง 3 ศจี ชลายนเดชะ จากช่อง 7 ขวัญชนก โรจนนินทร์ จาก TNN ช่อง 16 และ นิติรัฐ บัวจันทร์ จากช่อง ONE 31 ในงานเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ 2563 “ จัดโดย แขนงวิชาวารสารศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ ชั้น 2 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป