ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคบ่าย) รุ่น 14 ปี 2562 (รอบ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคบ่าย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายชื่อนักศึกษา รุ่น 14 ปี 2562 (รอบ 3)

 

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิ๊ก